Trauma & Hechting

Home → Trainingen → Bejegening & weerbaarheid → Trauma & Hechting

 Trauma en Hechting

Een 1-daagse kennissessie

 

Als kinderen worden blootgesteld aan ingrijpende gebeurtenissen kunnen traumaklachten ontstaan of zelfs posttraumatische stress. Bij traumatische gebeurtenissen kan gedacht worden aan seksueel misbruik, verwaarlozing en huiselijk geweld. Traumaklachten kunnen van grote invloed zijn op de ontwikkeling van de hersenen. Wanneer deze traumatische gebeurtenissen
plaatsvinden bij, of door de belangrijke volwassenen in hun leven kan dit ook beschadigingen opleveren in de hechtingsrelaties met mogelijke hechtingsproblematiek tot gevolg.

Het begeleiden van kinderen of jongeren met trauma- en/ of hechtingsproblematiek kan heel uitdagend zijn. Tegelijkertijd is het ook uiterst belangrijk deze kinderen of jongeren van goede
begeleiding te voorzien om ze een zo goed mogelijke kans op positieve ontwikkeling te bieden en tot bloei te laten komen. Het herkennen, erkennen en een sensitieve/ responsieve bejegening maakt het verschil.

In de 1-daagse actiegerichte kennissessie ‘Hechting en Trauma’ van Zwiers & Kroezen wordt aandacht besteed aan hechting, hechtingsproblematiek en traumaklachten. Er is veel ruimte voor de interactie met de trainers en deelnemers over ervaringen en bejegening. De deelnemers leren in deze kennissessie hoe hun relatie met de kinderen of jongeren zo in te zetten dat er ruimte ontstaat voor herstel en positieve hechtingservaringen.

Doelen

– De deelnemer heeft kennis van de verschillende hechtingsstijlen,
hechtingsproblematiek en de gevolgen daarvan voor de ontwikkeling van het kind.

– De deelnemer kent het begrip PTSS, de kenmerken van trauma en herkennen
intergenerationele systemische traumapatronen.

– De deelnemer kan zich sensitief en responsief opstellen ten aanzien van
hechtingsproblematiek en trauma.

– De deelnemer heeft inzicht in hun eigen houdings- en bejegeningsaspecten ten aanzien van hechtings- en traumaproblematiek.

Duur training:

1×8 uur

Accreditatie.

Na volledige deelname van deze training ontvangt de deelnemer een certificaat dat recht geeft op accreditatie bij de betreffende beroepsvereniging.

 

Trainingen worden verzorgd door:

– Eva Velzen; Orthopedagoog-generalist in de gespecialiseerde jeugd-GGZ, trainingsacteur en trainer.

– Marianne de Vries; psychotherapeut en systeemtherapeut in de gespecialiseerde jeugd- GGZ en trainer.

– Jeroen Beumer; hbo-behandelaar in de gespecialiseerde jeugd-GGZ en trainer.

Meer informatie?

Bel ons