Oplossingsgericht werken met verstandelijk beperkte clienten

Home → Trainingen → Oplossingsgericht werken → Oplossingsgericht werken met verstandelijk beperkte clienten

Oplossingsgericht werken is een manier van denken en doen. ‘Deze krachtige interventie is een interactief proces tussen de hulpverlener en de cliënten. De vaardigheden uit het oplossingsgericht werken zijn bedoeld om de cliënt te helpen met het ontwikkelen van een visie op een meer bevredigende toekomst. Daarnaast ontstaat er een diepere bewustwording voor zowel de cliënt als de hulpverlener van de sterke kanten en bronnen die de cliënt kan vertalen naar de werkelijkheid. De vaardigheden zijn gebaseerd op de veronderstelling dat het essentieel is om binnen het referentiekader van de cliënt te werken.

Oplossingsgericht werken bevordert een positieve werkhouding bij de hulpverlener en geeft hem competenties en vaardigheden om beter af te stemmen op de belevingswereld van de cliënt. In deze training ligt de nadruk op de oplossingsgerichte bejegening van de licht verstandelijke cliënt.

Doelen:

  • De deelnemers kennen het verschil tussen probleem en beperking.
  • De deelnemers kennen de basisprincipes van het oplossingsgericht werken.
  • De deelnemers zijn in staat de oplossingsgerichte interventies uit de 9 stappendans* toe te passen in hun werk, zowel cliëntgericht als teamgericht.
  • De deelnemers passen de flowchart toe in hun denken en op hun handelen naar de cliënt.
  • De deelnemers vertalen de aangeleerde vaardigheden naar de dagelijkse praktijk van hun werk.
  • De deelnemers hebben extra inzicht en vaardigheden in de communicatie met verstandelijk beperkte cliënten. Deze inzichten en vaardigheden zijn gericht op non verbale communicatie en positieve interactie die aansluiten bij het niveau van de cliënt.

Werkwijze:

De deelnemers volgen een driedaagse basistraining waarvan de eerste twee dagen aansluitend zijn. De derde dag staat in het teken van het in de eerste twee dagen gestelde leerdoel van de deelnemer. 

Duur training:

Twee dagen van 8 uur en een dagdeel van vier uur.

Doelgroep:

Alle professionals die werken met verstandelijk beperkte cliënten zoals o.a.  groepswerkers, inrichtingwerkers, vaktherapeuten, gedragsdeskundigen, psychologen en verpleegkundigen.

Accreditatie:

Door de Stichting Kwaliteit Jeugd met 34 punten.

Voor vaktherapeuten.

Certificaat:

Na volledige deelname van de training en na het uitvoeren van de eindopdracht ontvangt de deelnemer een certificaat.

Groepsgrootte:

Minimaal 8 en maximaal 14.

Certificaat:

Na volledige deelname van de training ontvangt de deelnemer een certificaat.

Bijzonderheden:

  • Deze training is zowel individueel als incompany te boeken.
  • Op al onze trainingen zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
 

Meer informatie?

Bel ons