Omgaan met verbale agressie en grensoverschrijdend gedrag

Home → Trainingen → Bejegening & weerbaarheid → Omgaan met verbale agressie en grensoverschrijdend gedrag

Deze training wordt door het SKJ gewaardeerd met 24 punten!

Omschrijving training:

Verbale agressie en grensoverschrijdend gedrag
Deze training is speciaal opgesteld voor mensen die alleen werken en soms op huisbezoek of soms in hun eigen kantoor te maken krijgen met agressief gedrag van cliënten. Soms kan het ook intimiderend of anderszins grensoverschrijdend gedrag zijn.
Werken met deze geëmotioneerde mensen doet het risico toenemen geconfronteerd te worden met gedrag, dat ingrijpt op de persoonlijke integriteit van de hulpverlener. Het kan daarbij gaan om onder andere scheldpartijen, bedreigingen, intimidaties of seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Naast de directe confrontatie met ingrijpende gebeurtenissen kan ook de herhaaldelijk confrontatie met gespannen situaties in het werk een grote emotionele impact hebben op de hulpverlener en mede veroorzaker zijn van uitval door ziekte.

Daarom zullen er altijd situaties blijven bestaan waar het stellen van reële grenzen toch agressie opwekt of waar bijvoorbeeld de cliënt door zijn psychische gesteldheid, op momenten niet in staat is binnen de grenzen van de hulpverleningsrelatie te reageren. In die gevallen is het zowel voor de cliënt als ook de medewerker wenselijk dat de medewerker hiervoor goed toegerust is.
Aan de hand van praktijkvoorbeelden wordt besproken en geoefend hoe de spanning en de weerstanden van de cliënt om te buigen in een samenwerkingsrelatie. Er wordt geoefend met een trainingsacteur. De deelnemer gaat dus veel oefenen om zijn eigen grenzen op een assertieve manier aan te geven. Daarnaast worden basisveiligheidstechnieken geoefend om zo veilig mogelijk alleen te kunnen werken.

Duur van de training:

In overleg. Dat kan zijn 2 dagen van 8 uur of 3 dagdelen van 6 uur
We werken met twee trainers of met een trainersacteur.

Doelen:

• Inzicht in de wijze waarop preventief omgegaan kan worden met lastig, manipulerend, provocerend agressief/gewelddadig gedrag van cliënten.
• Inzicht in de samenhang; het proces dat voorafgaat aan en samenvalt met agressie-uiting.
• Vergroten van vaardigheden in het omgaan met verbale agressie.
• Vergroten van vaardigheden in het omgaan met grensoverschrijdend gedrag.
• Vergroten van vaardigheden in het omgaan met seksueel grensoverschrijdend gedrag
• Vaardig zijn in het ontvangen van steun en geven van steun aan elkaar in voorkomende situaties.
• Aanleren van individuele veiligheidstechnieken waarbij agressieve en grensoverschrijdende conflicten op een veilige en humane wijze kunnen worden gehanteerd.
• Inzicht krijgen in eigen mogelijkheden en grenzen in spannende en bedreigende situaties.
• Inzicht krijgen in eigen houdingsaspecten.
• Inzicht krijgen in de relatie tussen eigen werkstijl en het voorkomen van agressief gedrag.

U kunt zich ook individueel opgeven. Wij proberen u dan bij in company trainingen in te voegen of bij voldoende opgaves stellen we een groep samen. Vraag hiervoor een individuele offerte aan.

Certificaat en accreditatie

Na volledige deelname van de training en na het voldoen van de opleidingseisen ontvangt de deelnemer een certificaat dat recht geeft op accreditatie bij de betreffende beroepsvereniging.

SKJ ID- 212928 24 punten

 

 

Meer informatie?

Bel ons