Basistraining oplossingsgericht werken

Home → Trainingen → Oplossingsgericht werken → Basistraining oplossingsgericht werken

Deze training wordt door het SKJ gewaardeerd met 28.8 punten. ID-nummer SKJ 212948

Nu ook blijvend online!

Oplossingsgericht communiceren zorgt voor een betere verstandhouding. Mensen die oplossingsgericht bejegend worden voelen zich gehoord en begrepen. Door de technieken uit het oplossingsgericht communiceren op jouw eigen authentieke wijze toe te passen zul je merken dat de samenwerking met je gesprekspartner steeds prettiger gaat verlopen en dat weerstanden snel verminderen.

De stappen uit het oplossingsgericht communiceren zijn bedoeld om de ander te helpen om zelfstandiger na te denken, betere keuzes te maken en om het eigen probleemoplossend vermogen te vergroten.

Oplossingsgericht communiceren zorgt voor een positieve houding bij jezelf en geeft je competenties en vaardigheden om beter af te stemmen op de belevingswereld van de ander.

Doelen:

 • De verstandhouding met de ander is positiever en er zijn minder weerstanden.
 • De deelnemer is beter in staat om naar zijn eigen manier van communiceren te kijken en dit ten goede te veranderen.
 • De deelnemer leert de basisprincipes van het oplossingsgericht werken.
 • De deelnemer is in staat om de oplossingsgerichte interventies toe te passen in zijn werk, zowel client als teamgericht.
 • De deelnemer kijkt voortdurend of hij goed in contact is met de client en voor toestemming zorgt om zijn interventies te mogen toe passen.
 • De deelnemer vertaalt de aangeleerde vaardigheden naar de dagelijkse praktijk van het werk.

Werkwijze:

De deelnemers volgen een driedaagse basistraining waarvan de eerste twee dagen aansluitend zijn. De derde dag staat in het teken van het in de eerste twee dagen gestelde leerdoel van de deelnemer.

Duur training:

In company:

Twee dagen van acht uur en een dagdeel van vier uur.

Online:

Vijf dagdelen van vier uur.

Tijdens de Corona crisis hebben we veel ervaring opgedaan met het online verzorgen van deze training. De onlinetraining wordt gegeven met behulp van Microsoft Teams. Na iedere lesdag wordt de PowerPoint naar de deelnemers gestuurd.  Tijdens de onlinetraining kan er geschakeld worden tussen de volledige groep en aparte kamers waar de vaardigheden geoefend kunnen worden. Zo oefenen de deelnemers met steeds verschillende personen. Door de enthousiaste reacties blijven we deze training online aanbieden.

Vraag de info hierover aan in het Meer informatie menu en we sturen u dat digitaal toe.

Doelgroep:

Alle professionals die werken in de zorgverlening, het onderwijs of dienstverlening

Accreditatie:

Stichting Kwaliteitsregister Jeugd SKJ 212948 met 28.8 punten.

Registerplein

 • Register Cliëntondersteuners
 • Register Gezinshuisouders
 • Register GGZ-agogen
 • Register Klachtenfunctionarissen in de gezondheidszorg
 • Register Maatschappelijk werk
 • Register Sociaal Agogen
 • Register Sociaal Werkers

Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals

 • Consultatieve Psychiatrie
 • GGZ
 • Kwaliteitsregister V&V
 • SPV

Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register

 • Verpleegkundig specialist acute zorg bij somatische aandoeningen
 • Verpleegkundig specialist chronische zorg bij somatische aandoeningen
 • Verpleegkundig specialist geestelijke gezondheidszorg
 • Verpleegkundig specialist intensieve zorg bij somatische aandoeningen
 • Verpleegkundig specialist preventieve zorg bij somatische aandoeningen
 • Verpleegkundig specialist Algemene Gezondheidszorg (AGZ)

Certificaat:

Na volledige deelname van de training en na het voldoen van de opleidingseisen ontvangt de deelnemer een certificaat dat recht geeft op accreditatie bij de desbetreffende beroepsvereniging.

Groepsgrootte:

Minimaal 12, maximaal 16.

 

Meer informatie?

Call Now ButtonBel ons