Basistraining oplossingsgericht werken

Home → Trainingen → Oplossingsgericht werken → Basistraining oplossingsgericht werken

Deze training wordt door het SKJ gewaardeerd met 28.8 punten. ID-nummer SKJ 212948

Oplossingsgericht communiceren zorgt voor een betere verstandhouding. Mensen die oplossingsgericht bejegend worden voelen zich gehoord en begrepen. Door de technieken uit het oplossingsgericht communiceren op jouw eigen authentieke wijze toe te passen zul je merken dat de samenwerking met je gesprekspartner steeds prettiger gaat verlopen en dat weerstanden snel verminderen.

De stappen uit het oplossingsgericht communiceren zijn bedoeld om de ander te helpen om zelfstandiger na te denken, betere keuzes te maken en om het eigen probleemoplossend vermogen te vergroten.

Oplossingsgericht communiceren zorgt voor een positieve houding bij jezelf en geeft je competenties en vaardigheden om beter af te stemmen op de belevingswereld van de ander.

Doelen:

  • De verstandhouding met de ander is positiever en er zijn minder weerstanden.
  • De deelnemer is beter in staat om naar zijn eigen manier van communiceren te kijken en dit ten goede te veranderen.
  • De deelnemer leert de basisprincipes van het oplossingsgericht werken.
  • De deelnemer is in staat om de oplossingsgerichte interventies toe te passen in zijn werk, zowel client als teamgericht.
  • De deelnemer kijkt voortdurend of hij goed in contact is met de client en voor toestemming zorgt om zijn interventies te mogen toe passen.
  • De deelnemer vertaalt de aangeleerde vaardigheden naar de dagelijkse praktijk van het werk.

Werkwijze:

De deelnemers volgen een driedaagse basistraining waarvan de eerste twee dagen aansluitend zijn. De derde dag staat in het teken van het in de eerste twee dagen gestelde leerdoel van de deelnemer. 

Duur training:

In company:

Twee dagen van acht uur en een dagdeel van vier uur.

 

Doelgroep:

Alle professionals die werken in de zorgverlening, het onderwijs of dienstverlening

Accreditatie:

Certificaat:

Na volledige deelname van de training en na het voldoen van de opleidingseisen ontvangt de deelnemer een certificaat dat recht geeft op accreditatie bij de desbetreffende beroepsvereniging.

Stichting Kwaliteitsregister Jeugd SKJ 212948 met 28.8 punten.

 

 

 

 

 

 

 

 

Meer informatie?

Bel ons