Systeemgericht werken

Home → Trainingen → Systeemgericht werken

Deze training wordt door het SKJ gewaardeerd met 62.4 punten.

Werken vanuit systeemgerichte kaders gaat over kijken, luisteren en voelen. Dat betekent dat de professional die systeemgericht werkt zichzelf als instrument gebruikt. De training systeemgericht werken is een kennismaking met deze interventies en technieken die gebruikt kunnen worden in de werkcontext van de deelnemer.

Deze vorm van werken en denken is veelal ervaren van sensaties en bewustwording van jezelf in relatie tot de ander. Wanner je systemisch naar zaken gaat kijken is het opvallend dat alles systemisch te interpreteren is. De interpretatie is dan ook een belangrijk thema. Voor een ieder is interpretatie van systemische kaders anders door de socialisatie van een ieder.

In deze training worden de verschillende achtergronden van het systeemgericht werken behandeld, zowel in theorie als in ervarend leren. Er is aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling van de deelnemer waarbij het uitgangspunt blijft dat het een training is.

Er is een duidelijke vertaalslag naar het kennen van jezelf en het kennen van jezelf als hulpverlener. De trainers zien het systeemgericht werken als een fundament in denken over gedrag van mensen in systemen. Vanuit dit fundament willen de trainers inzicht geven in het lezen en interpreteren van gedrag zonder oordeel. In contact met jezelf en in contact met de ander.

In de opleiding leren de deelnemers een systeemgerichte visie te ontwikkelen en zich verschillende systeeminterventies eigen te maken.

Doelen:

  • De deelnemers kennen de basisprincipes van het systeemgerichte werken en  passen deze op authentieke wijze toe in de praktijk en plaatsen deze in het theoretische kader.
  • De deelnemers zijn in staat vanuit kennismaking met de technieken de  systeemgerichte interventies uit de training toe passen in hun dagelijkse werk, zowel cliëntgericht als organisatiegericht. 
  • De deelnemers kennen zichzelf vanuit hun eigen socialisatie en zijn in sta gedrag te interpreteren zonder oordeel.
  •  De deelnemers vertalen de aangeleerde vaardigheden naar hun dagelijkse praktijk.
  • De deelnemers zijn in staat hun eigen socialisatie te doorleven en te vertalen naar hun gedrag.
  •  De deelnemers zijn in staat inhoud- en betrekkingsdenken te scheiden en te vertalen in gesprekstechnieken.

Deze training is door het SKJ geaccrediteerd met 62.4 punten en wordt gegeven in Nederland en België.

Meer informatie?

Bel ons