Basistraining Bejegening & Weerbaarheid, omgaan met agressie

Home → Trainingen → Bejegening & weerbaarheid → Basistraining Bejegening & Weerbaarheid, omgaan met agressie

Deze training wordt door het SKJ gewaardeerd met 34.5 punten

Dagelijks omgaan met en eisen stellen aan cliënten heeft veel invloed op de relatie tussen hulpverlener en cliënt. Daarom zullen er altijd situaties blijven bestaan waar het stellen van reële grenzen toch weerstand opwekt of waar bijvoorbeeld de cliënt door zijn psychische gesteldheid niet in staat is binnen de grenzen van de hulpverleningsrelatie te reageren. In die gevallen is het zowel voor de cliënt als ook de medewerker wenselijk dat de medewerker hiervoor goed toegerust is.

Tijdens de training omgaan met agressie wordt veel aandacht geschonken aan het, op een zo humaan mogelijke wijze om gaan met de fysieke agressie van de cliënt. Dit om de veiligheid van beide partijen te vergroten en om de hulpverleningsrelatie te behouden.

Omgaan met geëmotioneerde mensen doet het risico toenemen geconfronteerd te worden met gedrag, dat ingrijpt op de persoonlijke integriteit. Het kan daarbij gaan om onder andere scheldpartijen, bedreigingen en fysieke agressie, maar ook het getuige zijn van geweld ten aan zien van anderen. Wij realiseren ons dat een confrontatie met dergelijke gebeurtenissen ingrijpende gevolgen kan hebben voor diegene die dit overkomt.

Doelen:

 • Inzicht in de wijze waarop preventief omgegaan kan worden met lastig, manipulerend, provocerend agressief/gewelddadig gedrag van cliënten. En hierin geoefend zijn.
 • Inzicht in de samenhang; het proces dat voorafgaat aan en samenvalt met agressie-uiting.
  Vergroten van vaardigheden wat betreft het de-escalerende benaderen van agressief- gewelddadige situaties.
 • Het onderkennen van het belang van collegiale ondersteuning en opvang na agressieve of heftig emotionele gebeurtenissen. En vaardig zijn in het ontvangen van steun en geven van steun aan elkaar in voorkomende situaties.
 • Kennis van factoren die een belangrijke rol spelen bij het verwerken van een ingrijpende gebeurtenis. Zodat een helpende houding ontstaat in het omgaan met de gevolgen van ingrijpende gebeurtenissen bij jezelf zowel als bij de ander.
 • Aanleren van individuele veiligheidstechnieken waarbij agressieve en gewelddadige conflicten op een veilige en humane wijze kunnen worden gehanteerd.
 • Inzicht krijgen in eigen mogelijkheden en grenzen in spannende en bedreigende situaties.
  Inzicht krijgen in de relatie tussen eigen werkstijl en het voorkomen van agressief gedrag.
 • Kennis van de nieuwste wetgeving Zorg & Dwang.

Werkwijze:

De deelnemers volgen een driedaagse basistraining waarvan de eerste twee dagen aansluitend zijn. Tijdens de gehele training worden praktijksituaties besproken en geoefend. Voor de laatste dag dienen de deelnemers een opdracht uit de praktijk te maken.

Doelgroep:

Alle professionals die werken in de zorg zoals o.a. groepswerkers, inrichtingswerkers, vak therapeuten, gedragsdeskundigen, psychologen en verpleegkundigen.

Accreditatie:

Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ):
Deze training is geaccrediteerd met 34.5 punten.
Of door het gewenste kwaliteitsregister van de aanvrager.

Certificaat:

Na volledige deelname van de training en na het voldoen van de opleidingseisen ontvangt de deelnemer een certificaat dat recht geeft op accreditatie bij de desbetreffende beroepsvereniging.

Groepsgrootte:

minimaal 8, maximaal 14

Bijzonderheden:

Deze training wordt veelal in company gegeven. Bij voldoende individuele aanmeldingen wordt deze training ook op een trainingslocatie in Groningen, Leeuwarden, Assen of Zwolle gegeven. Vraag naar de mogelijkheden!

Op al onze trainingen zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.

Meer informatie?

Bel ons