Psychiatrische ziektebeelden

Home → Trainingen → Psychiatrische ziektebeelden

Deze training wordt door het SKJ gewaardeerd met 33,1 punten. ID-nummer SKJ 203074.

De training psychiatrische ziektebeelden is ontwikkeld voor professionals die hun doelgroep zien veranderen met meer psychiatrische problematiek. Om kennis over deze problematiek te vergroten hebben wij een driedaagse training samengesteld. Naast inhoudelijke kennis over psychiatrische ziektebeelden volgens de laatste inzichten, geeft deze training ook handvatten voor het herkennen van de symptomen van dit soms onbegrijpelijke gedrag. De bejegening en omgang met deze veelal angstige mensen staat hierbij op de voorgrond. Daarnaast leert de deelnemer goed te observeren en concreet waarneembaar gedrag te signaleren. Kennis wordt overgedragen door middel van oefeningen, filmpjes, theoretische kennisoverdracht en het bespreken van eigen ervaringen met cliënten.

In deze training worden met name de ziektebeelden m.b.t. stress-gerelateerde, angst en stemmingsstoornissen besproken. Veel aandacht is er dan ook voor de verschillende hechtingstijlen en wat een verstoorde hechting betekent voor de basisveiligheid en ontwikkeling voor de rest van het leven. Ook wordt er een begin gemaakt met de persoonlijkheidsstoornissen in de verschillende clusters en hoe dat zich in de adolescentie al ontwikkelt. Wat belangrijker is hoe gaan we om met de mensen met deze ziektebeelden. Hoe gaan we om met de verschillende copingstylen waar buig je mee en waar geef je hulp of een duidelijke grens aan rekening houden met de psychiatrische problematiek. De training is vooral praktisch ingesteld. De deelnemers geven op de laatste dag een presentatie n.a.v. de aangeleerde nieuwe kennis en hoe dat gebruikt kan worden in de praktijk.

Vaste onderdelen uit de training.

 • Psychotrauma en stress-gerelateerde stoornissen.
 • Angststoornissen en obsessieve-compulsieve stoornis.
 • Stemmingsstoornissen en suïcide.
 • Persoonlijkheidsstoornissen
 • Emoties en gehechtheid.
 • Zwakbegaafdheid en licht verstandelijke beperking.
 • Persoonlijkheidsstoornissen.

Naast de vaste onderdelen kunnen er specifieke vragen op dit gebied ingevoegd worden.

Duur van de training:

In overleg. Dat kan zijn 3 x 8 uur, 4 x 6 of 6 x 4 uur.

Doelen:

 • De deelnemer kan de criteria beschrijven die professionals gebruiken om te bepalen of gedrag afwijkend is.
 • De deelnemer kan de belangrijkste kenmerken van acute stressstoornis en posttraumatische-stress stoornis beschrijven.
 • De deelnemer kan de belangrijkste psychologische modellen en stemmingsstoornissen benoemen.
 • De deelnemer kan de belangrijkste kenmerken beschrijven van mensen met een persoonlijkheidsstoornis die door afwijkend of vreemd gedrag gekenmerkt wordt.
 • De deelnemer kan de drie belangrijkste categorieën persoonlijkheidsstoornissen benoemen.
 • De deelnemer kan onderscheid maken tussen normaal en afwijkend gedrag.
 • De deelnemer kan aansluiten in woord en gebaar bij cliënten met een persoonlijkheidsstoornis.

Certificaat en accreditatie 

Na volledige deelname van de training en na het voldoen van de opleidingseisen ontvangt de deelnemer een certificaat dat recht geeft op accreditatie bij de betreffende beroepsvereniging.

Deze training is per 14-07-2022 door de SKJ geaccrediteerd met 33,1 punten. ID-nummer SKJ 203074

Meer informatie?

Bel ons