Psychiatrische stoornissen

Home → Trainingen → Psychiatrische stoornissen

De training psychiatrische stoornissen is ontwikkeld voor professionals die hun doelgroep zien veranderen met meer psychiatrische problematiek. Om kennis omtrent  deze problematiek te vergroten hebben wij een tweedaagse training samengesteld. Naast inhoudelijke kennis over psychiatrische stoornissen, volgens de laatste inzichten, geeft deze training ook handvatten voor het herkennen van de symptomen van dit soms onbegrijpelijke gedrag. De bejegening en omgang met deze veelal angstige mensen staat hierbij op de voorgrond. Daarnaast leert de deelnemer goed te observeren en concreet waarneembaar gedrag te signaleren. Kennis wordt overgedragen door middel van oefeningen, filmpjes, theoretische kennisoverdracht  en het bespreken van eigen ervaringen met cliënten.

In overleg met de opdrachtgever wordt gekeken welke onderdelen behandeld moeten worden voor de betreffende doelgroep.

De volgende onderdelen kunnen aan de orde komen;

 • Stres gerelateerde stoornissen.
 • Angststoornissen en obsessieve-compulsieve stoornis.
 • Stemmingsstoornissen en suïcide.

Cluster A

 • Paranoïde- persoonlijkheidsstoornissen.
 • Schizoïde-persoonlijkheidsstoornissen.
 • Schizotypische- persoonlijkheidsstoornissen.

Cluster B

 • Antisociale- persoonlijkheidsstoornissen.
 • Borderline- persoonlijkheidsstoornissen.
 • Narcistische- persoonlijkheidsstoornissen.

Cluster C

 • Vermijdende- persoonlijkheidsstoornissen.
 • Afhankelijke- persoonlijkheidsstoornissen.
 • Dwangmatige- persoonlijkheidsstoornissen.
 • Stoornissen die ontstaan in de kindertijd en adolescentie.
 • Normaal en afwijkend gedrag tijdens de adolescentie.
 • Autismespectrumstoornis
 • Verstandelijke beperking.
 • Specifieke leerstoornissen.
 • Angst en depressie bij kinderen.
 • Suïcide bij kinderen en adolescenten.

Doelen:

 • De deelnemer kan de criteria beschrijven die professionals gebruiken om te bepalen of gedrag afwijkend is.
 • De deelnemer kan de belangrijkste kenmerken van acute stressstoornis en posttraumatische-stress stoornis beschrijven.
 • De deelnemer kan de belangrijkste psychologische modellen en stemmingsstoornissen benoemen.
 • De deelnemer kan de belangrijkste kenmerken beschrijven van mensen met een persoonlijkheidsstoornis die door afwijkend of vreemd gedrag gekenmerkt wordt.
 • De deelnemer kan de drie belangrijkste categorieën persoonlijkheidsstoornissen benoemen.
 • De deelnemer kan onderscheid maken tussen normaal en afwijkend gedrag bij jongeren en adolescenten.
 • De deelnemer kan aansluiten in woord en gebaar bij cliënten met een persoonlijkheidsstoornis.

Accreditatie.

Deze training kan geaccrediteerd worden bij de kwaliteitsregister van de betreffende beroepsvereniging.

Certificaat.

Na volledige deelname van de training en na het voldoen van de opleidingseisen ontvangt de deelnemer een certificaat dat recht geeft op accreditatie bij de betreffende beroepsvereniging.

Groepsgrootte:

Minimaal 12 maximaal 20.

Meer informatie?

Call Now ButtonBel ons