Wat is een trainingsacteur?

Home → Wat is een trainingsacteur?

Een trainingsacteur is gespecialiseerd in het spelen van een rol binnen
leersituaties. Denk aan rollenspellen bij een training, assessment of
coaching traject. Een trainingsacteur is een geschoolde acteur, maar
anders dan op een podium, staat de leersituatie centraal.

De trainingsacteur is dienstbaar aan de deelnemer en diens groei. Ook is het
geven van feedback essentieel voor een trainingsacteur. 
 
Inzetbaarheid.
Een trainingsacteur kan ingezet worden bij vele werkvormen in een
training, en een senior trainingsacteur kan als co trainer ingezet worden.
De trainer bepaalt de inhoud, de trainingsmodellen en het leerproces van
de deelnemers. De context van de “levende oefenmomenten”
(rollenspellen) met de trainingsacteur worden bepaald door de trainer. 
Een trainingsacteur heeft wel kennis, kunde en vaardigheden om een
trainer te ondersteunen. 
 
Visie Zwiers en Kroezen op trainingsacteurs: spiegels, souffleurs en
coaches.


Zwiers en Kroezen ziet de trainingsacteur als een spiegel, die een
gesimuleerde situatie zeer herkenbaar weet te maken en zichtbaar en
voelbaar reageert op het gedrag van de deelnemer. De trainingsacteur
beweegt flexibel mee met veranderingen in gedrag van de deelnemer.
Trainingsacteurs “spiegelen”. Trainingsacteurs souffleren, door de deelnemer te steunen in het spel, zodat de deelnemer actief aan leerdoelen kan werken. En door het geven van feedback, “in”of “uit”de rol op basis van zichtbaar en concreet gedrag-gevoel-gevolg. 
Trainingsacteurs coachen, door vaardigheden samen met deelnemers te
oefenen en gedragsveranderingen te begeleiden en bestendigen.
 
De inzet van een trainingsacteur kan deelnemers ondersteunen en
begeleiden in diens leersituatie. De driehoek trainer-trainingsacteur-
deelnemer geeft de mogelijkheid om op maat te werken: van “intrainen van
gedrag”, tot volledige samenwerking als co-trainer. 
Zwiers en Kroezen heeft een poule van acteurs, die in combinatie met
trainers, maar ook zelfstandig ingezet kunnen worden. 

Meer informatie?

Bel ons