Suïcide preventie

Home → Trainingen → Suïcide preventie

Deze training wordt door het SKJ gewaardeerd met 12 punten

Basistraining: 2 dagdelen

Jaarlijks maken tussen de 1850 en 1950 mensen een einde aan hun leven. Tevens zijn er jaarlijks rond de 19.000 mensen die vanwege een suïcidepoging werden behandeld door een huisarts of spoedeisende hulp. In totaal doen jaarlijks rond de 150.000 mensen een suïcidepoging en overwogen meer dan 400.000 mensen een einde aan hun leven te maken.

De nieuwste inzichten over de aanpak van suïcide zijn vastgelegd in de multidisciplinaire richtlijn diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag. De richtlijn geeft veel concrete aanwijzingen over het verbeteren van suïcidepreventie.

Het trainingsprogramma is gericht op zowel kennisvermeerdering als op het trainen van vaardigheden in de omgang met suïcidale cliënten.

Zwiers & Kroezen verzorgt de training suïcidepreventie aan de hand van de landelijke richtlijn suïcidepreventie vormgegeven in de CASE-methodiek. In deze 1-daagse training maken de deelnemers kennis met dit model en worden zij geschoold in deze gestructureerde interviewtechniek om in contact te komen met suïcidale cliënten en om op structurele wijze de belangrijkste risico- en beschermende factoren in kaart te brengen. In vier oefenrondes in tweetallen wordt het toepassen van de CASE-methodiek aangeleerd.

Uit het PITSTOP-onderzoek is gebleken dat de toepassing van het model leidt tot verbeterde vaardigheden om de ernst van het suïcidale gedrag in te schatten, tot meer zelfvertrouwen bij hulpverleners in de omgang met suïcidale personen, en tot evidence-based werken.

Duur training:

Duur van de training 8 uur of 2 dagdelen.

Deze trainingen worden incompany verzorgd.

Accreditatie.

Deze training kan geaccrediteerd worden bij de kwaliteitsregister van de betreffende beroepsvereniging.

Accreditatie SKJ 206449

Module 1 – 6 punten
Module 2 – 12 punten

 

Certificaat.

Na volledige deelname van de training en na het voldoen van de opleidingseisen ontvangt de deelnemer een certificaat dat recht geeft op accreditatie bij de betreffende beroepsvereniging.

Groepsgrootte:

Minimaal 12 maximaal 20.

Meer informatie?

Bel ons