Joris Doesburg

Joris heeft als basisopleiding B verpleegkunde. Nadat hij in 2000 klaar was met zijn opleiding heeft hij eerst enige tijd in de volwassen psychiatrie gewerkt. Daarna heeft hij zich gespecialiseerd binnen de kinder- en jeugd psychiatrie.

 

Hij werkt geruime tijd als groepsleider opverschillende opname en behandelgroepen. Tijdens zijn werk deed hij de opleiding maatschappelijke- en geestelijke gezondheidszorg aan de Hanze Hogeschool in Groningen.

Na deze studie ging hij, in 2007, als sociaal psychiatrisch verpleegkundige werken op de polikliniek KJP van een grote GGZ organisatie. Daar deed hij veel ervaring op in crisis interventies, individuele behandelingen, ouderbegeleiding, groepstherapien en gezinsgesprekken.

Hij participeerde in de 24 uurs crisdienst en in 2015 raakt hij nauw betrokken bij de organisatie van spoed4jeugd in Drenthe. In deze periode volgt Joris de voortgezette opleiding systeemgericht werken.

Naast zijn werk als hulpverlener werkt hij als trainer suicide preventie en trainer systeemgericht werken. Ook werkt hij als gastdocent op de Hanzehogeschool.

Joris vind het belangrijk om op een open, eerlijke en gelijkwaardige manier het contact aan te gaan en daarbij aan te sluiten bij de vraag van mensen waardoor er een veilig leerklimaat ontstaat. Daarnaast is hij door zijn ruime ervaring goed in staat om de theorie aan de praktijk te koppelen.

Bel ons