Jeroen Beumer

Jeroen heeft als sociaalpedagogisch werker 12 jaar op verschillende behandelgroepen gewerkt, van de weekend en vakantie opvang tot de zeer intensieve behandelgroepen. Jeroen heeft voornamelijk gewerkt binnen de LVB-sector.

Na 12 jaar groepswerk heeft Jeroen de overstap gemaakt naar het ambulante werken en is hij daarnaast intern trainer geworden binnen Ambiq. Een diverse en uitdagende baan, waarin een mooie verdeling aanwezig was in het werken met verschillende doelgroepen en het vormgeven van deskundigheidsbevordering binnen Ambiq.

Jeroen is in zijn ontwikkeling geïnspireerd geraakt door de oplossingsgerichte en de systeemgerichte methodieken. Daarbij is hij gespecialiseerd hoe deze methodieken in te zetten bij de LVB doelgroep en de multiproblem gezinnen, die hij veelvuldig tegenkomt in zijn werk.

Voor het ambulante werken heeft Jeroen de IAG-opleiding gedaan en later ook de opleiding Social Work.

Jeroen verzorgt al meer dan 10 jaar samen met Zwiers en Kroezen trainingen, eerst binnen Ambiq en nu ook binnen veel andere organisaties. Jeroen werkt drie dagen per week vanuit zijn eigen bedrijf en twee dagen als ambulant hulpverlener. Vanuit zijn eigen bedrijf geeft hij verschillende trainingen, verzorgt hij teamtrajecten en adviseert hij instellingen met specifieke vragen. Ook verzorgt hij op aanvraag soms een gezinsbehandeling.

Jeroen probeert in een training, zo veel mogelijk, de deelnemers te laten oefenen met de aangeboden stof. Om zo doende de nieuwe aangeleerde informatie meteen in de praktijk te kunnen toe passen.

Veiligheid binnen de training staat voor Jeroen voorop. Zo probeert hij een klimaat te creëren waarin professionals naast hun kwetsbaarheden ook durven te laten zien waar ze heel goed in zijn.

Bel ons