Carin Gutjes

Carin is altijd oprecht geboeid geweest door de invloed die een bepaalde gebeurtenis kan hebben op het hedendaagse leven. Midden jaren ’80 begon zij als groepsleider te werken in een 24 uurs-setting. En hoewel zij erg kon genieten van het contact met de cliënt en diens (gezins-)systeem, ervoer zij ook dat zij en haar collegae, (ten tijde van dat cliënt daar in zorg was) onderdeel waren van ditzelfde cliëntsysteem. En dat dit van invloed was op de onderlinge relaties. Carin haar nieuwsgierigheid was gewekt en het verlangen om met deze inzichten aan de slag te gaan, resulteerde in opnieuw te gaan studeren.
Inmiddels is Carin al weer heel wat jaren werkzaam als systeemtherapeut binnen de kinder- en jeugdpsychiatrie. In haar werkzame leven is zij in verschillende settingen werkzaam geweest en heeft daardoor ruime ervaring opgedaan in het werken met individuen, (echt)paren en (gezins-)systemen. Maar ook in het werken met (zorg en onderwijs) teams waar Carin geconsulteerd wordt om met een systemische blik te kijken naar vragen met betrekking tot casuïstiek. Of om ontstane, meer vastgeroeste, patronen binnen een team op andere wijze in een andere beweging te krijgen. Hoe cliché het ook mag klinken, Carin vindt het mooi dat zij soms een bijdrage kan en mag leveren aan mensen om hen te helpen bij het kijken naar hun eigen denk en gedragspatronen. Met als doel dat ze in staat zijn begrip te kweken voor zichzelf en zo te kunnen werken aan de ingewikkeldheden waar ze onbedoeld in terecht zijn gekomen.

Sinds 2011 is Carin, in nauwe samenwerking met trainingsbureau Zwiers & Kroezen, betrokken geweest bij het ontwikkelen en het geven van de training Systeemgericht Werken.

Bel ons