Bertwin Zwiers

Bertwin is opgeleid als psychiatrisch verpleegkundige, hij heeft zich binnen de kinder- en jeugdpsychiatrie gespecialiseerd en in het systeemgericht werken. Zijn werkervaring kenmerkt zich door het werken met jongeren en gezinnen in (psychiatrische-) crisis.

Bertwin is naast het trainer zijn altijd werkzaam gebleven als verpleegkundige in de kinder-en jeugdpsychiatrie waarbij hij ook werkzaam is in de 7×24 uur crisisdienst. Op die manier
houdt hij feeling met zijn vak en blijft hij als trainer op de hoogte van de laatsteontwikkelingen in de zorg voor kinderen/ jongeren die worstelen met mentale problemen.

Bertwin geeft binnen verschillende vakgebieden in de zorg en het onderwijs trainingen. De verschillende trainingen en begeleidingstrajecten kennen een basis in het oplossingsgericht-en systeemgericht werken zowel in groepsverband als individueel.

Zijn uitgangspunt is het creëren van maatwerk, in gesprek met de klant. De specialisaties van Bertwin zijn de trainingen oplossingsgericht- en systeemgericht werken, suïcidepreventie, medicatieveiligheid en teamtrainingen. In supervisie/ coaching wordt gewerkt aan het doorzien van eigen handelen en de bewustwording hiervan. In korte trajecten wordt door mensen resultaat geboekt in de doelen die zij zich vooraf hebben gesteld.

Bel ons