Bertwin Zwiers

 

Bertwin heeft als basisopleiding B-verpleegkunde. Hij heeft zich gespecialiseerd binnen de kinder- en jeugdspychiatrie. Na een aantal jaren werkzaam te zijn geweest in een kinder- en jeugdpsychiatrisch ziekenhuis heeft hij 5,5 jaar gewerkt bij Families First, een vorm van zeer intensieve crisishulp in gezinnen die wordt ingezet om uithuisplaatsing van kinderen te voorkomen. Hier heeft hij veel ervaring opgedaan in het werken met systemen. In deze periode volgt Bertwin opleidingen in de oplossingsgerichte therapie en systemisch werken. Daarnaast is hij trainer bij de organisatie waar hij ook hulpverlener is.

In 2006 kwam Bertwin in dienst van een grote GGZ organisatie als gespecialiseerd ambulant verpleegkundige. Daar heeft hij een vorm van behandeling opgezet in gezinnen waar sprake is van een crisissituatie, waar een behandelvraag ligt of waar een observatievraag ligt als verlengstuk van diagnostiek. Deze vorm van hulp is sterk preventief van opzet en voorkomt in veel gevallen dat intensievere vormen van behandeling nodig zijn.

Naast zijn werk als hulpverlener is Bertwin werkzaam als trainer/ supervisor binnen verschillende vakgebieden zoals de zorg en het onderwijs. Hij verzorgt verschillende trainingen en begeleidingstrajecten zowel in groepsverband als individueel. Zijn uitgangspunt is het creëren van maatwerk, in gesprek met de klant. De specialisaties van Bertwin zijn trainingen over opvoeden en het op een preventieve wijze om leren gaan met agressie in werk of maatschappij, daarbij werkt hij o.a. vanuit de oplossingsgerichte therapie. In supervisie/ coaching wordt gewerkt aan het doorzien van eigen handelen en de bewustwording hiervan. In korte trajecten wordt door mensen resultaat geboekt in de doelen die zij zich vooraf hebben gesteld.

Call Now ButtonBel ons