Bejegening & Weerbaarheid, omgaan met agressie in de thuiszorg

Home → Trainingen → Bejegening & weerbaarheid → Bejegening & Weerbaarheid, omgaan met agressie in de thuiszorg

Deze training is specifiek samengesteld voor hulpverleners in de thuiszorg die te maken krijgen met verbale of fysieke agressie.

De redenen waarom cliënten agressief kunnen worden zijn divers. Hulpverleners treden het territorium binnen van de cliënt. Ook is het vaak zo, dat de zorg die verleend wordt steeds door andere hulpverleners gebeurt. Dit kan voor de cliënt verwarrend zijn en leiden tot onbegrip en angst. Daarnaast kunnen cliënten als ze ouder worden lichamelijk en psychisch minder aan terwijl er door hulpverleners vaak een extra beroep wordt gedaan op het aanpassingsvermogen van de cliënt. Sommige ouderen kunnen de afhankelijkheid van anderen moeilijk verdragen.

Tijdens deze training wordt veel aandacht geschonken aan het, op een zo humaan mogelijke wijze om te gaan met de agressie van de cliënt. Dit om de veiligheid van beide partijen te vergroten en de hulpverleningsrelatie te behouden.

De attitude en inlevingsvermogen van de hulpverlener is van groot belang om angsten bij cliënten te verminderen. Met name op deze facetten is de training gericht.

Doelen:

Inzicht in de samenhang; het proces dat vooraf gaat aan en samen valt met de agressie uiting.
Vergroten van vaardigheden wat betreft het de-escalerend handelen tijdens verbale en fysieke agressie.
Inzicht krijgen in eigen angst en agressie van de hulpverlener.
Inzicht krijgen in de relatie tussen eigen werkstijl en het voorkomen van agressief gedrag.
Inzicht krijgen in de eigen mogelijkheden en grenzen in spannende en bedreigende situaties.
Aanleren van individuele veiligheidstechnieken waarbij verbale en fysieke agressie op een veilige en humane wijze kan worden gehanteerd.

Werkwijze:

De deelnemers volgen een basistraining van drie dagdelen. Tijdens de gehele training worden praktijksituaties besproken en geoefend. Fysieke vaardigheden worden aangeleerd om de veiligheid te vergroten. Persoonlijke leerdoelen worden tijdens de training opgesteld en op dag drie besproken.

Duur training:

Deze basis training beslaat 3 dagdelen van 4 uur.

Certificaat:

Na volledige deelname van de training en na het opstellen van persoonlijke leerdoelen.

Groepsgrootte:

Minimaal 8 en maximaal 16 deelnemers.

Meer informatie?

Call Now ButtonBel ons