Wie zijn wij

  Trainer 

   Joris Doesburg (1978)


Joris heeft als basisopleiding B verpleegkunde. Nadat hij in 2000 klaar was met zijn opleiding heeft hij eerst enige tijd in de volwassen psychiatrie gewerkt. Daarna heeft hij zich gespecialiseerd binnen de kinder- en jeugd psychiatrie.

Hij werkt geruime tijd als groepsleider opverschillende opname en behandelgroepen. Tijdens zijn werk deed hij de opleiding maatschappelijke- en geestelijke gezondheidszorg aan de Hanze Hogeschool in Groningen.

Na deze studie ging hij, in 2007, als sociaal psychiatrisch verpleegkundige werken op de polikliniek KJP van een grote GGZ organisatie. Daar deed hij veel ervaring op in crisis interventies,  individuele behandelingen, ouderbegeleiding,  groepstherapien en gezinsgesprekken.

Hij participeerde in de 24 uurs crisdienst en in 2015 raakt hij nauw betrokken bij de organisatie van spoed4jeugd in Drenthe. In deze periode volgt Joris de voortgezette opleiding systeemgericht werken.

Naast zijn werk als hulpverlener werkt hij als trainer suicide preventie en trainer systeemgericht werken. Ook werkt hij als gastdocent op de Hanzehogeschool.

Joris vind het belangrijk om op een open, eerlijke en gelijkwaardige manier het contact aan te gaan en daarbij aan te sluiten bij de vraag van mensen waardoor er een veilig leerklimaat ontstaat. Daarnaast is hij door zijn ruime ervaring goed in staat om de theorie aan de praktijk te koppelen.

 


Bertwin
Fred

Trainer

Bertwin Zwiers (1973)

Bertwin heeft als basisopleiding B-verpleegkunde. Hij heeft zich gespecialiseerd binnen de kinder- en jeugdspychiatrie. Na een aantal jaren werkzaam te zijn geweest in een kinder- en jeugdpsychiatrisch ziekenhuis heeft hij 5,5 jaar gewerkt bij Families First, een vorm van zeer intensieve crisishulp in gezinnen die wordt ingezet om uithuisplaatsing van kinderen te voorkomen. Hier heeft hij veel ervaring opgedaan in het werken met systemen. In deze periode volgt Bertwin opleidingen in de oplossingsgerichte therapie en systemisch werken. Daarnaast is hij trainer bij de organisatie waar hij ook hulpverlener is.


In 2006 kwam Bertwin in dienst van een grote GGZ organisatie als gespecialiseerd ambulant verpleegkundige. Daar heeft hij een vorm van behandeling opgezet in gezinnen waar sprake is van een crisissituatie, waar een behandelvraag ligt of waar een observatievraag ligt als verlengstuk van diagnostiek. Deze vorm van hulp is sterk preventief van opzet en voorkomt in veel gevallen dat intensievere vormen van behandeling nodig zijn.


Naast zijn werk als hulpverlener is Bertwin werkzaam als trainer/ supervisor binnen verschillende vakgebieden zoals de zorg en het onderwijs. Hij verzorgt verschillende trainingen en begeleidingstrajecten zowel in groepsverband als individueel. Zijn uitgangspunt is het creëren van maatwerk, in gesprek met de klant. De specialisaties van Bertwin zijn trainingen over opvoeden en het op een preventieve wijze om leren gaan met agressie in werk of maatschappij, daarbij werkt hij o.a. vanuit de oplossingsgerichte therapie. In supervisie/ coaching wordt gewerkt aan het doorzien van eigen handelen en de bewustwording hiervan. In korte trajecten wordt door mensen resultaat geboekt in de doelen die zij zich vooraf hebben gesteld.

Trainer

Fred Kroezen (1959)

Fred volgt na de pedagogische academie de opleiding tot psychiatrisch verpleegkundige. Na enige tijd in de volwassen psychiatrie te hebben gewerkt  gaat hij werken op een crisis afdeling voor jongeren met een licht verstandelijke beperking. Op deze afdeling komt hij vaak in aanraking met agressie. In dit kinder-en jeugd psychiatrisch  ziekenhuis wordt hij in de gelegenheid gesteld om een opleiding te volgen tot  trainer in het omgaan met agressie.  Naast het werken op de groep verzorgt  hij na verloop van tijd steeds vaker trainingen met betrekking tot agressie voor Accare  in Noord Nederland. In deze periode doet hij een schat aan ervaringen op, hoe verschillende behandelsettings omgaan met agressie en verwerkt dit in zijn trainingen.


In 1998 word Fred gevraagd om te komen werken bij Jeugdzorg Drenthe.  Als gespecialiseerd  ambulant hulpverlener werkt hij  met jongeren en gezinnen die in crisis zijn.( Families First) Later legt hij zich toe op intensieve orthopedagogische hulpverlening. Fred komt in deze periode in aanraking met de kort oplossingsgerichte therapie en verdiept zich hierin. Deze vorm van communiceren past uitstekend in de manier van omgaan met  boze en angstige mensen en hij verwerkt dit in de verschillende trainingen. Zijn trainingen zijn er steeds vaker op gericht om proactief te handelen bij weerstand en agressie.


In 2006 richt hij zijn eigen trainingsbureau op  en geeft trainingen aan verschillende instellingen en scholen in het gehele land.  De samenwerking met Bertwin Zwiers  wordt in deze periode steeds intensiever. Samen gaan ze trainingen verzorgen met betrekking tot weerbaarheid en bejegening en maken steeds vaker gebruik van technieken uit de oplossinggerichte-  en systeem therapie. 


Om trainingen te kunnen ontwikkelen volgt hij  modules Psychologie  om zich te verdiepen in de nieuwste literatuur  met betrekking tot  communicatie en bejegening. Deze  kennis wordt verwerkt in zijn trainingen.

Trainer

Marianne de Vries 

Marianne is in 1999 afgestudeerd als Orthopedagoog. Ze begon haar werkzame leven als gezinshulpverlener.  Het werken in en met gezinnen heeft haar in haar denken doen gevormd. Na anderhalf jaar kon Marianne aan de slag als orthopedagoog bij een Orthopedagogisch Behandelcentrum. Op deze plek is Marianne de afgelopen jaren betrokken geweest bij vele behandelprogramma’s en in de ontwikkeling van de organisatie. Altijd kijkend en zoekend naar de rol van het systeem en kijkend naar welke kleine veranderingen wezenlijke verschillen zouden kunnen maken. In 2011 is zij afgestudeerd als Transcultureel Systeemtherapeut bij het Marion Arendsinstituut in Amsterdam. Sinds 2011 werkt Marianne nauw samen met het trainingsbureau Zwiers & Kroezen. Samen ontwikkelen en geven zij training op het gebied van oplossingsgericht en systeemgericht werken, zowel gericht op professionals als op jongeren. In 2015 is Marianne gestart met de opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog.


Marianne probeert in haar werk als behandelaar en als trainer theorie en praktijk bij elkaar te brengen. Door goed te luisteren, door door te vragen naar zowel inhoud, maar vooral ook naar wat er tussen de regels door gezegd wordt, lukt het om daadwerkelijk te horen wat voor mensen belangrijk is, waar hun kracht ligt en waar ook hun kwetsbare kant ligt. De krachtige kant is er om de kwetsbare kant te ondersteunen, te beschermen en sterker te maken. De cliënt of de trainee aan het stuur. Die bepaalt wat de koers wordt, waar er even gepauzeerd wordt en wie er mee mogen rijden.

Trainer

Carin Gutjens (1964)


Carin is altijd oprecht geboeid geweest door de invloed die een bepaalde gebeurtenis kan hebben op het hedendaagse leven. Midden jaren ’80 begon zij als groepsleider te werken in een 24 uurs-setting. En hoewel zij erg kon genieten van het contact met de cliënt en diens (gezins-)systeem, ervoer zij ook dat zij en haar collegae, (ten tijde van dat cliënt daar in zorg was) onderdeel waren van ditzelfde cliëntsysteem. En dat dit van invloed was op de onderlinge relaties. Carin haar nieuwsgierigheid was gewekt en het verlangen om met deze inzichten aan de slag te gaan, resulteerde in opnieuw te gaan studeren.


Inmiddels is Carin al weer heel wat jaren werkzaam als systeemtherapeut binnen de kinder- en jeugdpsychiatrie. In haar werkzame leven is zij in verschillende settingen werkzaam geweest en heeft daardoor ruime ervaring opgedaan in het werken met individuen, (echt)paren en (gezins-)systemen. Maar ook in het werken met (zorg en onderwijs) teams waar Carin geconsulteerd wordt om met een systemische blik te kijken naar vragen met betrekking tot casuïstiek. Of om ontstane, meer vastgeroeste, patronen binnen een team op andere wijze in een andere beweging te krijgen. Hoe cliché het ook mag klinken, Carin vindt het mooi dat zij soms een bijdrage kan en mag leveren aan mensen om hen te helpen bij het kijken naar hun eigen denk en gedragspatronen. Met als doel dat ze in staat zijn begrip te kweken voor zichzelf en zo te kunnen werken aan de ingewikkeldheden waar ze onbedoeld in terecht zijn gekomen.


Sinds 2011 is Carin, in nauwe samenwerking met trainingsbureau Zwiers & Kroezen, betrokken geweest bij het ontwikkelen en het geven van de training Systeemgericht Werken.


ONTVANG OOK ONZE NIEUWSBRIEF