Wie zijn wij
Bertwin
Fred

Trainer

Bertwin Zwiers (1973)

Bertwin heeft als basisopleiding B-verpleegkunde. Hij heeft zich gespecialiseerd binnen de kinder- en jeugdspychiatrie. Na een aantal jaren werkzaam te zijn geweest in een kinder- en jeugdpsychiatrisch ziekenhuis heeft hij 5,5 jaar gewerkt bij Families First, een vorm van zeer intensieve crisishulp in gezinnen die wordt ingezet om uithuisplaatsing van kinderen te voorkomen. Hier heeft hij veel ervaring opgedaan in het werken met systemen. In deze periode volgt Bertwin opleidingen in de oplossingsgerichte therapie en systemisch werken. Daarnaast is hij trainer bij de organisatie waar hij ook hulpverlener is.

 

In 2006 kwam Bertwin in dienst van een grote GGZ organisatie als gespecialiseerd ambulant verpleegkundige. Daar heeft hij een vorm van behandeling opgezet in gezinnen waar sprake is van een crisissituatie, waar een behandelvraag ligt of waar een observatievraag ligt als verlengstuk van diagnostiek. Deze vorm van hulp is sterk preventief van opzet en voorkomt in veel gevallen dat intensievere vormen van behandeling nodig zijn.

 

Naast zijn werk als hulpverlener is Bertwin werkzaam als trainer/ supervisor binnen verschillende vakgebieden zoals de zorg en het onderwijs. Hij verzorgt verschillende trainingen en begeleidingstrajecten zowel in groepsverband als individueel. Zijn uitgangspunt is het creëren van maatwerk, in gesprek met de klant. De specialisaties van Bertwin zijn trainingen over opvoeden en het op een preventieve wijze om leren gaan met agressie in werk of maatschappij, daarbij werkt hij o.a. vanuit de oplossingsgerichte therapie. In supervisie/ coaching wordt gewerkt aan het doorzien van eigen handelen en de bewustwording hiervan. In korte trajecten wordt door mensen resultaat geboekt in de doelen die zij zich vooraf hebben gesteld.

Trainer

Fred Kroezen (1959)

Fred volgt na de pedagogische academie de opleiding tot psychiatrisch verpleegkundige. Na enige tijd in de volwassen psychiatrie te hebben gewerkt gaat hij werken op een crisis afdeling voor jongeren met een licht verstandelijke beperking. Op deze afdeling komt hij vaak in aanraking met agressie. In dit kinder-en jeugd psychiatrisch ziekenhuis wordt hij in de gelegenheid gesteld om een opleiding te volgen tot trainer in het omgaan met agressie. Naast het werken op de groep verzorgt hij na verloop van tijd steeds vaker trainingen met betrekking tot agressie voor Accare in Noord Nederland. In deze periode doet hij een schat aan ervaringen op, hoe verschillende behandelsettings omgaan met agressie en verwerkt dit in zijn trainingen.

 

In 1998 word Fred gevraagd om te komen werken bij Jeugdzorg Drenthe. Als gespecialiseerd ambulant hulpverlener werkt hij met jongeren en gezinnen die in crisis zijn.( Families First) Later legt hij zich toe op intensieve orthopedagogische hulpverlening. Fred komt in deze periode in aanraking met de kort oplossingsgerichte therapie en verdiept zich hierin. Deze vorm van communiceren past uitstekend in de manier van omgaan met boze en angstige mensen en hij verwerkt dit in de verschillende trainingen. Zijn trainingen zijn er steeds vaker op gericht om proactief te handelen bij weerstand en agressie.

 

In 2006 richt hij zijn eigen trainingsbureau op en geeft trainingen aan verschillende instellingen en scholen in het gehele land. De samenwerking met Bertwin Zwiers wordt in deze periode steeds intensiever. Samen gaan ze trainingen verzorgen met betrekking tot weerbaarheid en bejegening en maken steeds vaker gebruik van technieken uit de oplossinggerichte- en systeem therapie.

 

Om trainingen te kunnen ontwikkelen volgt hij modules Psychologie om zich te verdiepen in de nieuwste literatuur met betrekking tot communicatie en bejegening. Deze kennis wordt verwerkt in zijn trainingen.

Trainer

Marianne de Vries

Marianne is in 1999 afgestudeerd als Orthopedagoog. Ze begon haar werkzame leven als gezinshulpverlener. Het werken in en met gezinnen heeft haar in haar denken doen gevormd. Na anderhalf jaar kon Marianne aan de slag als orthopedagoog bij een Orthopedagogisch Behandelcentrum. Op deze plek is Marianne de afgelopen jaren betrokken geweest bij vele behandelprogramma’s en in de ontwikkeling van de organisatie. Altijd kijkend en zoekend naar de rol van het systeem en kijkend naar welke kleine veranderingen wezenlijke verschillen zouden kunnen maken. In 2011 is zij afgestudeerd als Transcultureel Systeemtherapeut bij het Marion Arendsinstituut in Amsterdam. Sinds 2011 werkt Marianne nauw samen met het trainingsbureau Zwiers & Kroezen. Samen ontwikkelen en geven zij training op het gebied van oplossingsgericht en systeemgericht werken, zowel gericht op professionals als op jongeren. In 2015 is Marianne gestart met de opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog.

 

Marianne probeert in haar werk als behandelaar en als trainer theorie en praktijk bij elkaar te brengen. Door goed te luisteren, door door te vragen naar zowel inhoud, maar vooral ook naar wat er tussen de regels door gezegd wordt, lukt het om daadwerkelijk te horen wat voor mensen belangrijk is, waar hun kracht ligt en waar ook hun kwetsbare kant ligt. De krachtige kant is er om de kwetsbare kant te ondersteunen, te beschermen en sterker te maken. De cliënt of de trainee aan het stuur. Die bepaalt wat de koers wordt, waar er even gepauzeerd wordt en wie er mee mogen rijden.

ONTVANG OOK ONZE NIEUWSBRIEF