Oplossingsgericht werken met verstandelijk beperkte clienten

TRAINING

OPLOSSINGSGERICHT

WERKEN MET  VERSTANDELIJK BEPERKTE CLIENTEN

Oplossingsgericht werken is een manier van denken en doen. ‘Deze krachtige interventie is een interactief proces tussen de hulpverlener en de client. De vaardigheden uit het oplossingsgericht werken zijn bedoeld om de client te helpen met het ontwikkelen van een visie op een meer bevredigende toekomst. Daarnaast ontstaat er een diepere bewustwording voor zowel de client als de hulpverlener van de sterke kanten en bronnen die de client kan vertalen naar de werkelijkheid. De vaardigheden zijn gebaseerd op de veronderstelling dat het essentieel is om binnen het referentiekader van de client te werken’. (uit: ‘De kracht van oplossingen’)


Oplossingsgericht werken bevordert een positieve werkhouding bij de hulpverlener en geeft hem/ haar competenties en vaardigheden om beter af te stemmen op de belevingsgwereld van de client.


Doelen:

  • De deelnemers kennen de basisprincipes van het oplossingsgericht werken
  • De deelnemers zijn in staat de oplossingsgerichte interventies uit de 9 stappendans* toe te passen in hun werk, zowel clientgericht als teamgericht
  • De deelnemers passen de flowchart toe in hun denken en op hun handelen naar de client
  • De deelnemers vertalen de aangeleerde vaardigheden naar de dagelijkse praktijk van hun werk
  • De deelnemers hebben extra inzicht en vaardigheden in de communicatie met verstandelijk beperkte cliënten. Deze inzichten en vaardigheden zijn gericht op non verbale communicatie en positieve interactie die aansluiten bij het niveau van de client.


Werkwijze:

De deelnemers volgen een driedaagse basistraining waarvan de eerste twee dagen aansluitend zijn. De derde dag staat in het teken van het in de eerste twee dagen gestelde leerdoel van de deelnemer. Elke deelnemer zal op dag drie zijn/ haar successen in het oplossingsgericht werken presenteren aan de hand van een opgenomen videofragment.


Duur training:

Twee dagen van 8 uur en een dagdeel van vier uur


Doelgroep:

Alle professionals die werken met verstandelijk beperkte cliënten zoals o.a.  groepswerkers, inrichtingwerkers, vaktherapeuten, gedragsdeskundigen, psychologen en verpleegkundigen.


Accreditatie:

ja, voor vaktherapeuten


Certificaat:

na volledige deelname van de training ontvangt de deelnemer een certificaat.


Groepsgrootte:

minimaal 12, maximaal 18, deelname op volgorde van betaling


Certificaat:

na volledige deelname van de training ontvangt de deelnemer een certificaat.


Bijzonderheden:

  • deze training is tevens incompany te boeken, in dat geval wordt er een offerte opgesteld.
  • op al onze trainingen zijn onze algemene voorwaarden van toepassing

Neem direct contact op: