Oplossingsgericht management

TRAINING

OPLOSSINGSGERICHT MANAGEMENT

Oplossingsgericht werken is een manier van denken en doen. ‘Deze krachtige interventie is bij uitstek geschikt voor managers en leidinggevenden. De leidinggevende leert de basisprincipes van het oplossingsgericht werken te vertalen in een interactief proces met de werknemer. De vaardigheden uit het oplossingsgericht werken zijn bedoeld om de werknemer te helpen met het ontwikkelen optimale vaardigheden op zijn/ haar werk uit te voeren. In deze training komen tevens items uit het verandermanagement aan de orde. Positief leidinggeven, hoe doe je dat? In deze training ligt het antwoord! De vaardigheden zijn gebaseerd op de veronderstelling dat het essentieel is om binnen het referentiekader van de werknemer te werken’. (uit: ‘De kracht van oplossingen’)


Oplossingsgericht werken bevordert een positieve werkhouding bij iedere werknemer en geeft hem/ haar competenties en vaardigheden om zijn of haar werk zo optimaal mogelijk vorm te geven.


Doelen:

  • De deelnemers kennen de basisprincipes van het oplossingsgericht werken
  • De deelnemers zijn in staat de oplossingsgerichte interventies uit de 9 stappendans* toe te passen in hun werk, zowel  individueel- als teamgericht
  • De deelnemers passen de flowchart toe in hun denken en op hun handelen naar de werknemer en collega managers/ leidinggevenden
  • De deelnemers passen positieve leidinggeven toe in de praktijk
  • De deelnemers vertalen de aangeleerde vaardigheden naar de dagelijkse praktijk van hun werk


Werkwijze:

De deelnemers volgen een driedaagse basistraining waarvan de eerste twee dagen aansluitend zijn. De derde dag staat in het teken van het in de eerste twee dagen gestelde leerdoel van de deelnemer. Elke deelnemer zal op dag drie zijn/ haar successen in het oplossingsgericht werken presenteren aan de hand van een opgenomen videofragment.


Duur training:

Twee dagen van acht uur en een dagdeel van vier uur


Doelgroep:

Professionals die leiding geven aan een groep werknemers. Dit kan vanuit alle geledingen van het leidinggeven worden geinterpreteerd


Groepsgrootte:

minimaal twaalf, maximaal zestien, deelname op volgorde van betaling


Certificaat:

na volledige deelname van de training ontvangt de deelnemer een certificaat.


Bijzonderheden:

  • deze training is tevens incompany te boeken, in dat geval wordt er een offerte opgesteld.
  • op al onze trainingen zijn onze algemene voorwaarden van toepassing