Bejegening en omgaan met agressie in de thuiszorg

TRAINING

BEJEGENING EN OMGAAN MET

AGRESSIE IN DE THUISZORG

Deze training is specifiek samengesteld voor hulpverleners in de thuiszorg die te maken krijgen met verbale of fysieke agressie.


De redenen waarom cliënten agressief kunnen worden zijn  divers. Hulpverleners treden het territorium binnen van de cliënt . Ook is het vaak  zo, dat de zorg die verleend wordt steeds door andere hulpverleners gebeurt. Dit kan voor de cliënt verwarrend zijn en leiden tot onbegrip en angst. Daarnaast kunnen cliënten als ze ouder worden lichamelijk en psychisch minder aan terwijl er door hulpverleners vaak een extra beroep wordt gedaan op het aanpassingsvermogen van de cliënt. Sommige ouderen kunnen de afhankelijkheid van anderen moeilijk verdragen.


Tijdens deze training wordt veel aandacht geschonken aan het, op een zo humaan mogelijke wijze om te gaan met de agressie van de cliënt. Dit om de veiligheid van beide partijen te vergroten en de hulpverleningsrelatie te behouden.


De attitude en inlevingsvermogen van de hulpverlener is van groot belang om angsten  bij cliënten te verminderen. Met name op deze facetten is de training gericht.


Doelen:

  • Inzicht  in de samenhang; het proces dat vooraf gaat aan en samen valt met de agressie uiting.
  • Vergroten van vaardigheden wat betreft het de-escalerend handelen tijdens verbale en  fysieke agressie.
  • Inzicht krijgen in eigen angst en agressie van de hulpverlener.
  • Inzicht krijgen in de relatie tussen  eigen werkstijl en het voorkomen van agressief gedrag.
  • Inzicht krijgen in de eigen mogelijkheden en grenzen in spannende en bedreigende situaties.
  • Aanleren van individuele veiligheidstechnieken waarbij verbale en fysieke agressie op een veilige en humane wijze kan worden gehanteerd.


Werkwijze:


De deelnemers volgen een basistraining van drie dagdelen. Tijdens de gehele training worden praktijksituaties besproken en geoefend. Fysieke vaardigheden worden aangeleerd om de veiligheid te vergroten. Persoonlijke leerdoelen worden tijdens de training opgesteld en op dag drie besproken.


Duur training: 

Deze basis training beslaat 3 dagdelen van 4 uur. (In gezamenlijk overleg wordt steeds gekeken naar de inhoud van de training en dat kan de duur van de training korter of langer maken.)


Certificaat:

Na volledige deelname van de training en na het opstellen van persoonlijke leerdoelen.


Groepsgrootte:

Minimaal  8 en maximaal 16 deelnemers.


Herhalingstraject: 

Het is raadzaam om de deelnemers eens per jaar de aangeleerde vaardigheden te laten herhalen en om nieuwe vaardigheden toe te voegen. Het thema  bejegening en omgaan met agressie blijft dan steeds bespreekbaar en deelnemers worden steeds vaardiger . Situaties uit de praktijk worden besproken en aan  individuele leerdoelen wordt  aandacht besteed. Een terugkomdag  is meestal één of twee dagdelen van 4 uur, dit na gezamenlijk overleg.

Neem direct contact op: