Systeemgericht werken

BASISTRAINING

SYSTEEMGERICHT WERKEN

Werken vanuit systeemgerichte kaders gaat over kijken, luisteren en voelen. Dat betekent dat de professional die systeemgericht werkt zichzelf als intrument gebruikt. De training systeemgericht werken is een kennismaking met deze interventies en technieken die gebruikt kunnen worden in de werkcontext van de deelnemer.

Deze vorm van werken en denken is veelal ervaren van sensaties en bewustwording van jezelf in relatie tot de ander. Wanner je systemisch naar zaken gaat kijken is het opvallend dat alles systemisch te interpreteren is. De interpretatie is dan ook een belangrijk thema. Voor een ieder is interpretatie van systemische kaders anders door de socialisatie van een ieder.

In deze training worden de verschillende achtergronden van het systeemgericht werken behandeld, zowel in theorie als in ervarend leren. Er is aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling van de deelnemer waarbij het uitgangspunt blijft dat het een training is.

Er is een duidelijke vertaalslag naar het kennen van jezelf en het kennen van jezelf als hulpverlener. De trainers zien het systeemgericht werken als een fundament in denken over gedrag van mensen in systemen. Vanuit dit fundament willen de trainers inzicht geven in het lezen en interpreteren van gedrag zonder oordeel. In contact met jezelf en in contact met de ander.

In de opleiding leren de deelnemers een systeemgerichte visie te ontwikkelen en zich verschillende systeeminterventies eigen te maken.

 

Doelen.

- De deelnemers kennen de basisprincipes van het systeemgerichte werken en

passen deze op authentieke wijze toe in de praktijk en plaatsen deze in het

theoretische kader.

- De deelnemers zijn in staat vanuit kennismaking met de technieken de

systeemgerichte interventies uit de training toe passen in hun dagelijkse

werk, zowel clientgericht als organisatiegericht.

- De deelnemers kennen zichzelf vanuit hun eigen socialisatie en zijn in staat

gedrag te interpreteren zonder oordeel.

- De deelnemers vertalen de aangeleerde vaardigheden naar hun dagelijkse

praktijk.

- De deelnemers zijn in staat hun eigen socialisatie te doorleven en te vertalen

naar hun gedrag.

- De deelnemers zijn in staat inhoud- en betrekkingsdenken te scheiden en te

vertalen in gesprekstechnieken.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze training is door het SKJ geaccrediteerd met 83 punten.

 

 

 

Neem direct contact op: