Oplossingsgericht werken

BASISTRAINING


OPLOSSINGSGERICHT WERKEN

De open training  voor   individuele deelnemers  is  dit jaar op  6,7 en 28 juni.  Deze training wordt door het SKJ  gewaardeerd met 34 punten


   
 
 
 

Oplossingsgericht werken is een manier van denken en doen. Deze krachtige interventie is een interactief proces tussen de hulpverlener en de cliënt, leraar en de leerling. De vaardigheden uit het oplossingsgericht werken zijn bedoeld om de cliënt te helpen zelfstandiger na te denken en zijn probleemoplossend vermogen te vergroten.

Oplossingsgericht werken bevordert een positieve werkhouding bij de hulpverlener en geeft hem competenties en vaardigheden om beter af te stemmen op de belevingswereld van de cliënt.


Doelen:

  •  De dagelijkse omgang met de client is positiever en er zijn minder  weerstanden.
  • De deelnemer is beter in staat om naar zijn eigen manier van communiceren te kijken en dit ten goede te veranderen.
  • De deelnemer kent de basisprincipes van het oplossingsgericht werken.
  • De deelnemer is  in staat de oplossingsgerichte interventies uit de negen stappendans toe te passen, in zijn werk, zowel cliënt als teamgericht.
  • De deelnemer kijkt voortdurend of hij goed in contact is met de client en het mandaat heeft om interventies toe te mogen passen.
  • De deelnemers vertaalt de aangeleerde vaardigheden naar de dagelijkse praktijk van zijn werk.


Werkwijze:

De deelnemers volgen een driedaagse basistraining waarvan de eerste twee dagen aansluitend zijn. De derde dag staat in het teken van het in de eerste twee dagen gestelde leerdoel van de deelnemer.


Duur training:

Twee dagen van 8 uur en een dagdeel van vier uur


Doelgroep:

Alle professionals die werken in de zorg, onderwijs en dienstverlening  zoals o.a.  groepswerkers, ambulant hulpverleners, inrichtingswerkers, vaktherapeuten, gedragsdeskundigen, psychologen en verpleegkundigen en verzorgenden onderwijzers, leraren, wmo consulenten.


Accreditatie:

Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ):

Deze training is geaccrediteerd met 34 punten

Of door de gewenste kwaliteitsregister van de aanvrager.                                       


Certificaat:

Na volledige deelname van de training en na het voldoen van de opleidingseisen ontvangt de deelnemer een certificaat dat recht geeft op accreditatie bij de desbetreffende beroepsvereniging


Groepsgrootte:

Minimaal 12, maximaal 16.


Open inschrijving


Deze training wordt veelal incompany verzorgd. Er zijn echter  ook mogelijkheden voor een open inschrijving. Deze trainingen worden verzorgd afhankelijk van het aantal inschrijvingen in Assen, Zwolle, Groningen en Leeuwarden. Informeer naar de mogelijkheden!


                                             

: