Oplossingsgericht werken

BASISTRAINING

 

OPLOSSINGSGERICHT WERKEN

Oplossingsgericht werken is een manier van denken en doen. ‘Deze krachtige interventie is een interactief proces tussen de hulpverlener en de cliënt. De vaardigheden uit het oplossingsgericht werken zijn bedoeld om de cliënt te helpen met het ontwikkelen van een visie op een meer bevredigende toekomst. Daarnaast ontstaat er een diepere bewustwording voor zowel de cliënt als de hulpverlener van de sterke kanten en bronnen die de cliënt kan vertalen naar de werkelijkheid. De vaardigheden zijn gebaseerd op de veronderstelling dat het essentieel is om binnen het referentiekader van de cliënt te werken’. (uit: ‘De kracht van oplossingen’)

 

Oplossingsgericht werken bevordert een positieve werkhouding bij de hulpverlener en geeft hem competenties en vaardigheden om beter af te stemmen op de belevingswereld van de cliënt.

 

Doelen:

  • De deelnemers kennen de basisprincipes van het oplossingsgericht werken.
  • De deelnemers zijn in staat de oplossingsgerichte interventies uit de 9 stappendans toe te passen, in hun werk, zowel cliënt als teamgericht.
  • De deelnemers passen de flowchart toe in hun denken en op hun handelen naar de cliënt.
  • De deelnemers vertalen de aangeleerde vaardigheden naar de dagelijkse praktijk van hun werk.

 

Werkwijze:

De deelnemers volgen een driedaagse basistraining waarvan de eerste twee dagen aansluitend zijn. De derde dag staat in het teken van het in de eerste twee dagen gestelde leerdoel van de deelnemer.

 

Duur training:

Twee dagen van 8 uur en een dagdeel van vier uur

 

Doelgroep:

Alle professionals die werken in de zorg zoals o.a. groepswerkers, inrichtingswerkers, vaktherapeuten, gedragsdeskundigen, psychologen en verpleegkundigen.

 

Accreditatie:

Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ):

Deze training is geaccrediteerd met 34 punten

Of door de gewenste kwaliteitsregister van de aanvrager.

 

Certificaat:

Na volledige deelname van de training en na het voldoen van de opleidingseisen ontvangt de deelnemer een certificaat dat recht geeft op accreditatie bij de desbetreffende beroepsvereniging

 

Groepsgrootte:

Minimaal 12, maximaal 18.

 

Open inschrijving

19, 26 mei en 2 juni 2017, groep 1

22 29 september en 6 oktober 2017, groep 2

Deze training wordt gegeven in het trainingscentrum Buyten te Orvelte.

( www.buyten.nu )

We beginnen deze drie dagen om 9.30 en stoppen om 16.00 uur om deelnemers die veraf wonen ook de gelegenheid te geven om te kunnen deelnemen.

Voor deze driedaagse training, inclusief lunch, koffie en thee en reader, betaalt u slechts € 495,00.

Mail naar annemarie@zwiersenkroezen.nl of fred@zwiersenkroezen.nl en we sturen je het aanmeldingsformulier toe.

:

Neem direct contact op: